Vilka sektorer är beroende av en bra transportkedja?

Det finns många aktörer som i allra högsta grad förlitar sig på en god transportkedja och som är välintegrerad i samhället.

Sjukvården

Att Sverige har en fungerande sjukvård där det inte uppstår långa vårdköer eller personalbrist är viktigt för samhället. Stannar sjukvården så stannar resten av Sverige då vi som land har ett behov av friska och pigga människor. I Uppsala så råder nu en brist på engångsmaterial till personalen inför deras planerade operationer. Det beror på att landstinget i Uppsala valt att byta distributör vilket orsakat leveransstopp med mera.

Sjukvården är högst beroende av sterila engångsprodukter eftersom patienter och även anställda kan fara illa av ohygieniska förhållanden.

Skolor, universitet

Lärosäten är också beroende av en bra transportkedja då eleverna behöver en ständig påfyllnad av kontorsmateriel (anteckningsblock, pennor, suddgummin, linjaler) och givetvis aktuella läroböcker. Även skolmaten är beroende av att transporterna utförs varje dag, om nu skolorna inte tillagar maten själva förstås. I majoriteten av fall så tillagas maten i ett kommunalt centralkök där maten sedan distribueras till skolorna.

Varför kan inte sektorerna transportera själva?

Även här handlar det om upphandlingar. Man väljer att anlita befintliga distributionsfirmor istället för att starta egna företag och samtidigt anställa lastbilschaufförer på eget bevåg. Det är helt enkelt smidigast och ofta billigare att anlita befintliga företag som har varit med i svängarna ett tag.

Vilka kriterier gör en transportfirma bra?

  • Punktlighet. Det är viktigt för skolorna, sjukvården med flera att varorna kommer i tid och enligt plan. I värsta fall kan lektioner och operationer behöva ställas in, och det gynnar inte någon.
  • Varsam frakt. Det är av stor betydelse att varorna inte förfars eller får visuella skador.
  • Kompromisser. Det är bra att företag också kan ta hänsyn till transportfirmornas vardag. För att alla ska bli nöjda så krävs det ibland att man möts halvvägs.
  • Bra kollektivavtal med ordentlig vila. Mår arbetarna bra så blir arbetet bättre, vilket för de flesta är en självklarhet.

Att återanvända material

Det är så klart bra för miljön om man försöker återanvända och om det inte går, återvinna grejerna man förbrukat. Transportfirmorna har även avtal med återvinningsföretag, vilket gör att de går vinnande ur alla möjliga situationer. Det kommer förmodligen fortsätta finnas ett stort behov av kompetenta distributionsfirmor.

Vilka länkar finns i en transportkedja?

Först och främst måste materialet tillverkas. Det görs oftast i en fabrik dit råvaror som metaller, mineraler, tyger och liknande anländer för att sedan färdigställas. Efter det finns en färdig produkt som är redo att beställas av kunden. Därefter tar resan vid och distributionsfirman hämtar produkten och lastar in den i lastbilen. Därefter förs varan vidare till en terminal eller raka vägen till slutdestinationen. Anledningen till att man har terminaler är för att resorna inte ska bli alltför långa för chaufförerna i vårt avlånga land.