Eldrivna fordon i trafiken

Under de senaste åren har det blivit allt mer populärt att använda el för att driva olika typer av fordon. Det här har både sina fördelar och nackdelar. Anledningen till att man väljer el kan variera. Många gånger är anledningen att man vill köra mer miljövänligt. I andra fall vill man helt enkelt köra billigare.

Olika typer av eldrivna fordon

Hos företaget vassla.com finns eldrivna mopeder. Det är dock bara en av alla de eldrivna fordonsmodeller som finns. Det finns både eldrivna bilar, bussar, lastbilar och just mopeder. Det har också kommit fram snabbare bilar och sportbilar som drivs med el. Några riktiga tävlingsfordon med eldrift har dock inte skapats ännu.

Fördelar med eldrivna fordon

Det finns flera fördelar med eldrivna fordon. En av de största fördelarna är att bilen inte ger några direkta utsläpp under tiden den drivs på el. Man behöver med andra ord inte tänka på att man bidrar till den globala uppvärmningen. En annan fördel är att det ofta är billigare att ladda bilen med el än vad det är att tanka bensin eller diesel. Dessutom kan man ladda bilen hemma, vilket är en stor fördel.

När det gäller eldrivna fordon klassas de också som miljöbilar. Det gör att man inte behöver oroa sig för att inte kunna köra i miljöklassade zoner i större städer. Man kan också dra nytta av olika fördelar som skattelättnader, gratis parkering och mycket annat.

Hur långt kommer man på en laddning?

Det finns flera olika varianter av miljöfordon. Hur långt man kommer på en laddning varierar. Många gånger beror det på hur tung last man har, om man drar släp, på hur fort man kör och så vidare. Man kan i alla fall räkna med minst 10-20 mils räckvidd på en laddning. Tidigare kunde det vara svårt att finna ställen att ladda elbilar på men i dag finns laddningsstationer i de flesta större städer, och även i mindre byar. Det förekommer också att större shoppingcenter erbjuder gratis laddning av elbilar under tiden kunden handlar. Det är ofta något som lockar många kunder. Om man har en elbil kan det ibland vara klokt att boka laddningsplats om det är så att man inte har någon egen laddningsstolpe där man bor.

Nackdelar med eldrivna transportmedel

En nackdel med eldrivna bilar är att det kan kosta en del att sätta upp en laddningsstation vid det egna hemmet. Om man bor i hus får man betala hela kostnaden själv, men då vet man att platsen alltid är ledig. Om man däremot hyr en lägenhet eller bor i en bostadsrättsförening finns det en risk att laddningsplatserna ofta är bokade, men att hyra och andra avgifter höjs på grund av att laddningsstationen satts upp. En annan nackdel är att bilarna ofta kostar en hel del. Det finns också vissa frågetecken kring hur fordonens batterier ska tas omhand när de går sönder.