Underlätta fastighetsförvaltningen med bra parkeringsplatser

Vid fastighetsförvaltning är det viktigt att trafiken runt omkring är organiserad och effektiv. Bra parkeringssystem blir allt viktigare för att uppnå detta, inte minst om det handlar om en bostadsrättsförenings centralt i tätorten. Varje boende har familj och vänner som troligen kommer på besök emellanåt och kanske vill göra ärenden på stan, som att gå bio, handla mat eller besöka vårdcentralen.

Optimera parkeringen med hjälp av tjänster för fastighetsförvaltning

De senaste åren har tekniken utvecklats mycket och förbättrat parkeringshanteringssystemen. Parkeringshanteringssystem är mycket praktiska och flexibla när det gäller att kontrollera trafiken på en parkeringsplats. Ett effektivt sätt att få kontroll på parkeringen är att skaffa ett komplett system för fastighetsförvaltning på nabo.se som har 2600 nöjda kunder i hela Sverige. Nabo är inte vilka som helst, utan är en helhetsleverantör för bostadsrättsföreningar där 9 av 10 kunder rekommenderar dem. Det är den enda förvaltningsplattformen som är specifikt utformad för bostadsföreningar och flerbostadshus. Nabo har som mål att förenkla vardagen för fastighetsägare och de boende.

Hos Nabo ingår följande tjänster:

  • Ekonomisk förvaltning.
  • Teknisk förvaltning.
  • Juridik.

Med hjälp av dessa tjänster minskar du arbetsbördan och får mer tid över till det du är bäst på, nämligen din huvudverksamhet.

Härnäst presenteras några fördelar med att fokusera på ett effektivt och välfungerande parkeringshantering. Läs vidare!

3 fördelar med effektiv parkeringshantering

1. Sparar energi och är klimatsmart – Trafikstockningar är ett problem som leder till utökade utsläpp och onödigt slöseri med energi. Genom bättre fastighetsförvaltning och parkeringsförvaltning påverkar du utsläppen indirekt.

2. Minskar mängden trafikstockningar – Antalet fordon ökar i snabb takt i världen och det här bidrar till trafikstockningar. Faktum är att den största orsaken till trafikstockningar är förare som letar efter parkeringsplatser, så genom att underlätta trafiken i området kan du bidra till att underlätta detta problem.

3. Se till att använda tillgängliga utrymmen effektivt – Med tanke på att markutrymmet är begränsat är det viktigt att förvalta det väl. Arkitekter och andra experter kan hjälpa dig att planera utrymmet som ska avsättas för parkering. Faktum är att expertutlåtanden är viktiga när du bestämmer dig för hur mycket utrymme som ska avsättas för parkeringsplatser. Kom ihåg att marken du äger är en värdefull resurs som du bör förvalta optimalt och med hjälp av professionell fastighetsförvaltning.