Viktiga persontransporter

Det finns en hel del viktiga persontransporter som är viktiga att ha kännedom om, inte minst när man själv befinner sig i trafiken.

SÄPO, diplomatbilar

SÄPO (Säkerhetspolisen) ansvarar för att skydda exempelvis riksdagsledamöter, regenten, tronföljare samt regeringspersoner. Dessa är vitala för Sveriges förmåga att upprätthålla ett solitt skydd mot omvärlden, men också för att stifta om lagar och ta beslut som är viktiga för Sverige både inrikes och utrikes. Därför är dessa personer skyddade och kan inte alltid göra de saker som de vill ägna sig åt. I och med Palme-mordet 1986 och mordet på Anna Lindh 2003 så är politiker ständigt medvetna om att det är bäst att skydda sig så gott det går från allvarliga incidenter som annars kan uppstå.

SÄPO och diplomatbilar får bryta mot trafikregler om fara för skyddssubjekten föreligger.

Ambulanser, ambulanshelikoptrar

De som transporterar sjuka eller döende personer är ambulanspersonal och för att bli en sådan ska man ha en utbildning i vård. Ambulanserna kan ha olika färger i olika länder, men i Sverige är de oftast neongula med inslag av blå, röda och gröna färger. Helikoptrar används vanligen där terrängen är oländig och svår att landa på. Då brukar man hissa ned personal som fixerar personen vid en bår som sedan hissas upp.

Polis

Polis har i uppdrag att gripa personer som misstänks för brott, och de förs till polisstationen i en polisbil. Väl framme så väntar förhör och efter ett sådant kan en åklagare besluta om häktning. Beslutas ingen häktning innebär det inte per automatik att individen är frikänd från sitt brott, utredningen kan fortsätta att handla om individens misstänkta roll även om denne får lov att vara hemma.

Polisbilar har ett enhetligt utseende i hela landet. De är vita med reflexer som skiftar i blått och grönt.

Bårbilar

Bårbilar har ett speciellt utseende, de har nämligen ett extra stort bagageutrymme som dessutom har högt i tak. Här färdas personer från bårhuset till exempelvis begravningar. De har dock ingen rätt att bryta mot trafikregler.

Brandbilar

Brandbilar fraktar brandmän och redskap samt vattentankar. Vattnet behövs för att släcka bränder och redskap behövs för att exempelvis klippa upp biltak så att nödställda kan komma ut, eller yxor för att slå sönder dörrar med mera. Precis som ambulanser och polisbilar får brandbilar bryta mot trafikreglerna om nöden finns. Man ska varna andra trafikanter medelst blåljus och sirener.