Elbilar

En elbil har en elmotor, närmare bestämt ett batteri med litiumjonteknik som behöver laddas upp.

Varför är elbilar så pass populära?

Det publiceras dagligen artiklar på exempelvis Svenska Dagbladet om hur elbilar har påverkat, påverkar och kommer påverka i framtiden. Elbilar är populära främst för miljömedvetna bilförare. Det är billigare och framförallt bättre för miljön att återanvända el än att förbruka fossila bränslen såsom bensin och diesel som i slutändan bara blir avgaser.

Är elbilar driftsäkra?

Elbilar är för det mesta driftsäkra, det vill säga man kan lita på att batteriet inte tar slut i förtid eller att några elektriska fel ska inträffa. Om så ändå sker ska man försöka stanna på närmaste säkra plats för att ringa på service eller bärgare, beroende på vilket avtal man har.

Hur snabbt kan en elbil gå?

En elbil kan utan problem gå i 120 km/h som är maxbegränsningen för vägar i Sverige. Däremot ökar elförbrukningen ju fortare man kör, precis som när man kör en bensinbil vars bensin slukas fortare desto snabbare man kör bilen.

Vem får köra en elbil?

Elbilar får den som har ett giltigt körkort för personbilar köra. Då nästan alla elbilar är automatbilar behöver man inte ens körkort för växlade bilar. Det krävs ingen speciell kunskap för att köra en elbil mer än vad som står i instruktionsmanualen för respektive elbil, men det kan tänkas att framtida körkortsutbildningar kommer lägga om fokuset på att beskriva bilkomponenter till elbilars fördel.

Skenor i vägen

En del forskare tror att det i framtiden kommer vara laddningsbara skenor i vägen. Elbilen skulle då laddas medan den kör. Det här ligger förmodligen långt in i framtiden, men man kan ju alltid drömma om att det ska bli så.