Elcyklar

Tidigare (2018) fanns en elcykelspremie som man kunde ansöka om att erhålla av Naturvårdsverket. Det var en subvention som utgick ifall en cyklist köpte en elcykel och sedan skickade in kopia på kvittot till myndigheten. Cyklisten fick alltså ett tjugofem procentigt avdrag som många nyttjade sig av. Det var en lättnad för mångas plånböcker att bara behöva betala tre fjärdedelar av ordinarie pris.

Vad är en elcykel?

En elcykel är elektrifierad, men kan cyklas utan el också. För att koppla på elen måste man trycka på en knapp. De flesta använder elcykelns kapacitet för att tackla branta uppförsbackar eller för att komma snabbt hem om det störtregnar.

Varför är elcyklar framtiden?

Elcyklar är betydligt bättre för miljön och även hälsan i det långa loppet. Man behöver inte trampa så mycket på en elcykel om man inte känner för det, men det är ändå bättre för kroppen än att sitta i en bil. Elcyklar kan också designas på ett sätt som tilltalar många, och de tar heller inte upp lika mycket plats i garaget som en bil gör.

Nackdelen är att inte alla vågar eller vill cykla på vintern, vilket gör elcykeln till ett fordon som används främst under sommarhalvåret.