Kan man bli för gammal för att befinna sig i trafiken?

Det är fortfarande i Sverige ett ansvar och upp till individen själv att bedöma huruvida man är en lämplig bilförare eller inte. Körkortsförnyelser ska ske vart tionde år, vilket gör att de som inte tror sig klara av körning förmodligen inte betalar in avgiften. Om så inte sker dras körkortet in.

Läkarens råd

Vad en läkare säger och rekommenderar efter att ha följt läkaretiken är något som Transportstyrelsen tillmäter stor betydelse. Läkaren kan få i uppgift att bedöma huruvida en individ är lämplig för att fortsätta få köra bil.

Fysiska och psykiska åkommor som kan problematisera bilkörning

Det finns en rad fysiska åkommor som kan leda till att en bilförare inte anses lämplig längre. Det kan handla om att man haft en stroke, hjärtinfarkt eller har en allvarlig cancersjukdom. Psykiska åkommor som kan vara farliga i samband med bilkörning är demens, schizofreni, paranoia, hallucinationer och så vidare.

Man får vara döv som bilförare, men man får inte vara blind. Man måste ha en viss grad av synen i behåll på åtminstone ett av ögonen för att få behålla sitt körkort.

Att inte få köra bil kan uppfattas som kränkande för den enskilde, men målsättningen är att alla ska vara säkra i trafiken.