Tunnelbanor och tåg utan förare

Vad är tunnelbana för något?

Tunnelbana handlar om att speciella tåg åker under jorden i tunnlar. Tunnelbanor används främst i storstäder där behovet av kollektivtrafik som inte stör stadsbilden och nybyggnationer är stort. Om man tar Stockholms tunnelbana som man kan läsa om på många encyklopedier så är det ett nät med 110 km tunnlar utspritt över Stockholm City och dess förorter.

Fördelen med tunnelbana är som nämnt att det inte stör stadsbilden, men också att varken snö eller vind stör trafiken.

Vad är ett tåg för något?

Ett tåg åker man med för att ta sig från en tågstation till en annan. Själva fordonet, loket med vagnar, åker på en i marken monterad räls. Tåget behöver inte väja för bilar med mera om det inte rör sig om spårvagnar som finns i exempelvis Göteborg och Norrköping. Det gör att man lugnt och tryggt kan åka med det här transportmedlet och kanske koppla av med en bok eller musik.

Vad är då ett tåg utan förare?

Ett tåg utan lokförare har testats med bravur i många olika städer och länder. Man byter helt sonika ut lokföraren mot tekniska finesser.