Vad är trafik?

Alla har vi upplevt trafik någon gång, det är självklart om man fötts i ett industrialiserat och modernt land som Sverige. Avstånden är långa och bilen är på många sätt en livsförnödenhet på landsbygden.

Definitionen av trafik

Man kan beskriva trafik som en förflyttning av transportmedel (buss, tåg, cykel, bilar med mera) och personer. Målet med trafiken är helt enkelt att ta föraren eller passageraren från punkt A till punkt B. En taxi tar dig från port till port medan en buss oftast kör utefter en fastställd linje där man kan gå av vid önskad hållplats.

Hur stor kan trafiken vara?

Det beror på hur många fordon som dagligen rör sig i staden. Man får räkna med att det kommer trafik utifrån också, exempelvis trafik med leveranser av föremål. Det finns exempel på städer vars invånarantal vida överstiger Sveriges dito. Därför kan trafiken i Sverige inte ses som så väldigt stor, men trots detta så drabbas framförallt Stockholm och Göteborg av stora köer. Infrastrukturen är inte alltid uppdaterad till moderna krav. Det är också svårt att bygga nytt i Stockholm då det finns så många intressenter till samma mark.

Trafiken kring och på Essingeleden i Stockholm brukar vara väldigt intensiv, inte minst på morgnar och sena eftermiddagar. Händer en olycka där så kan trafiken korkas igen vilket leder till mycket irritation och förseningar.

Trafiken i mindre städer kan vara extra stor vid vissa evenemang. Ett bra exempel är Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby som vid deras öppningshelger ofta har långa bilköer ända från infarten till Vimmerby dit.

Vilka trafikregler gäller?

I egenskap av körkortsinnehavare ska man veta vad som gäller i trafiken och vilka regler som är applicerbara för respektive situation. Polisen har alltid befogenhet att stoppa en förare, även om föraren då måste bryta mot en trafikregel (som att stanna på huvudled). I en trafikljuskorsning där ljusen är ur funktion gäller principen: Polis-vägskyltar-högerregeln/svängningsregeln.

Man måste alltid följa trafikreglerna i det land man kör i. Man kan inte förvänta sig att ett land ska ha exakt samma uppsättning av lagar och regler i trafiken som Sverige, även om sannolikheten är större att samma regler gäller i ett annat EU-land än i valfritt land i Asien.

När är man mogen för att vara ute i trafiken?

Här råder ett föräldraansvar, det vill säga föräldrarna får avgöra när det är dags för barnet att exempelvis cykla eller gå inne i stan.