Trafikverket

Trafikverket har en central roll i Sverige beträffande information, statistik och service om trafik i Sverige. Även om man kommer från utlandet och firar semester i Sverige med att åka på bilturer i landet så har man rätt att vända sig till Trafikverket om sina frågor och funderingar.

Vad Trafikverket är och står för

Trafikverket hette tidigare Vägverket som säkert ni 30+ känner till. Deras hemsida ger information under diverse rubriker. Kortfattat är Trafikverkets uppgift att anordna förarprov (teori- och kunskapsprov) för körkortsaspiranter. De utfärdar även yrkesförarkompetenshandlingar för taxiförare, busschaufförer med mera.

De har också ett långsiktigt ansvar i att bedöma trafikläget i hela landet och var det behövs investeringar för att hålla vägarna i bra skick. Det finns totalt 22 olika orter i Sverige där Trafikverket har lokaler, vilket ger ett genomsnitt på 1,04 kontor/län eftersom det finns 21 län i Sverige. Antalet mottagningsorter är desto större och exempelvis Kalmars Förarprovsenhet är kopplad till mottagningsorterna Västervik, Nybro och Oskarshamn där såväl teoriprov som förarprov (för utvalda körkortsbehörigheter) förekommer.

Behövs ett trafikverk?

Frågan är komplex men en stor fördel med att ha en centralstyrd myndighet är att all kompetens samlas på ett och samma ställe vilket gör bedömningen mer komplett. Att lägga över ansvaret på kommunerna som man gjort med skolan är kanske inte optimalt. Jävssituationer kan då förekomma eftersom politikerna kan prioritera vissa vägars underhåll mer än andra vägar. Detta är mindre riskabelt när en myndighetsperson sitter och sysslar med likartade saker konstant.

EU-regler

Sveriges regering (för närvarande den socialdemokratiska regeringen med Stefan Löfvén som statsminister) har i förordningar rätt att delegera ansvaret till olika myndigheter att utfärda mer detaljerade föreskrifter. Trafikverket har alltså rätt att precisera och ändra i regelverket så länge ingen förordning eller lag bryts i och med ändringen.

Då Sverige är med i EU måste också Trafikverket hålla sig uppdaterade om nya EU-lagar, exempelvis om hur långa lastbilar får vara i andra EU-länder som Sverige handlar mycket med. Om en svensk lastbil överskrider det måttet i landet så är handeln hotad och därför är det i många fall bra att ha enhetliga lagar och regler i hela Europa.

Hur blir man en del av Trafikverket?

Om man vill jobba på Trafikverket så lönar det sig alltid att ha en relevant utbildning. Logistik, juridik, lantmäteri, ekonomi och så vidare är gynnsamma för tjänstens skull. Myndigheten söker dock oftast ingenjörer, jurister, lantmätare med flera var för sig, det vill säga vill man jobba där så kan det vara bra att veta vad man vill utbilda sig till innan man söker tjänsten. Har du tur så kan du också få göra praktik på myndigheten, vilket kan vara en bra ingång till en eventuell fast anställning. Lycka till med att göra Trafikverket ännu bättre!