Trafik

Så laddas elbilen

I takt med att fossila bränslen ersätts av bilar som drivs med elektricitet, uppkommer förstås ett större behov av att ladda bilar. Elbilen har dykt upp som ett mycket miljövänligt alternativ till den bensindrivna bilen. Varannan bil i Sverige är driven av just el. Många vet dock inte hur man laddar en elbil, eller framförallt …

Eldrivna fordon i trafiken

Under de senaste åren har det blivit allt mer populärt att använda el för att driva olika typer av fordon. Det här har både sina fördelar och nackdelar. Anledningen till att man väljer el kan variera. Många gånger är anledningen att man vill köra mer miljövänligt. I andra fall vill man helt enkelt köra billigare. …