Vilka fordon får köra i trafiken?

Får man köra med en ångvält eller racerbil i trafiken? Svaret är kanske, men först och främst måste fordonet ha ett typnummer och ha minst trafikförsäkring. Det ska också vara påställt.

Vad är ett fordon?

Ett fordon är ett fortskaffningsmedel som är avsett för att förflytta personer och varor. Det kan också vara ämnat för tävlingar samt för fritidsåkning. Ett fordon kan ha olika typer av bränslen, varav bensin och diesel är de absolut mest vanliga bränsletyperna i världen. De har vunnit stor mark på grund av deras energitäthet och praktiska användning. Det går ännu snabbare att tanka sin bil än att ladda den med el.

Körkort

Om man vill köra ett fordon i trafiken måste man ha ett

körkort utfärdat av Transportstyrelsen. Följande behörigheter finns: A (motorcykel), B (personbil), C (lastbil), D (buss), AM (moped). Till alla dessa behörigheter finns underklasser som man måste ha kännedom om. Det kan räknas som olovlig körning om du har ett tillkopplat släp till en lastbil om du har C-körkort för att ta ett exempel. Åldersgränserna för buss och lastbil sänks till 18 år om man tar körkort exempelvis via fordonsprogrammet på gymnasiet i syfte att bli yrkeschaufför.

Åldersgränserna för motorcyklar och mopeder är absoluta, det vill säga ingen dispens ges om du är yngre än vad som föreskrivs. Det beror troligen på att dessa fordon inte ses som nödvändiga för tjänsteutövning eller har ett praktiskt behov.

Det finns exempel på bilförare som fått ta körkortet innan 18-årsdagen, men dessa är mycket sällsynta och man ska i princip ha ett mycket stort behov av bilen där man bor på grund av olika anledningar. Därför är de flesta som får dispens från regeln bosatta på landsbygden.