Information om yrkesförarutbildning

Yrkesförarutbildning och utbudet i Sverige

För den som drömmer om att bli yrkesförare är fordonsprogrammet som gymnasieval en bra början. Programmet finns på nästan 100 olika order från norr till söder. Det finns dock andra vägar att gå, som Yrkesakademins yrkesförarutbildning.

Fordonsprogrammet på gymnasiet kan skilja sig åt beroende på vilket gymnasium man läser vid. Dock finns det några särskilda riktlinjer som innebär att de allmänna kurserna är obligatoriska på vardera skola. Det individuella valet samt examensarbetet är också obligatoriskt oavsett gymnasium. Under tre år ska 2500 poäng läsas, där 2250 poäng måste vara godkända.

För en grundläggande utbildning inom transportbranschen behövs inget mer än att läsa Godshantering eller Transport på något av landets Fordons- och Transportprogram. Den som vill utbilda sig ytterligare har också möjlighet att göra så på yrkeshögskola eller på högskolenivå. Om du är 20 år och bestämt dig för att bli yrkesförare erbjuder vissa kommuner utbildning via yrkesvux.

Yrkesakademin erbjuder yrkesförarutbildning på elva orter från Gällivare i norr till Helsingborg i söder. Utbildningen är komplett och uppfyller alla krav. Efter avslutade studier kan du köra distributionsbil, grusbil, trailer, tankbil, timmerbil och mycket annat. En av fördelarna med Yrkesakademin är att de har goda relationer med näringslivet vilket ökar chanser till anställning efter avslutade studier. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och förväntas pågå i ungefär 22 veckor.

De förkunskaper Yrkesakademin kräver att du uppfyller är grundskolekompetens, B-körkort, godkänd SFI och att du visat dig vara lämplig i testmodulen. Här sätts du på prov i grundläggande trafikkunskaper och liknande. Simulatorn ger Yrkesakadmin en bild av dina kunskaper och intresse, och du får även möjlighet till en kortare praktikperiod under tiden för testmodulen. Tanken är att du ska få en inblick i branschen innan du startar din yrkesförarutbildning för att du ska se huruvida du kan tänka dig att arbeta som yrkesförare – eller om det förblir en dröm.

Yrkesförarutbildning