Viktigt med kompetensutveckling

Kompetensutveckling på olika vis

De säger att en rullande sten inte samlar någon mossa och kompetensutveckling handlar just om detta. Kompetensutveckling är en förberedelse inför framtiden snarare än något annat. Världen förändras i allt snabbare takt, kanske till och med snabbare än någonsin, och därför är utveckling och förberedelse avgörande för den som vill följa med i samtidens utveckling. Annars riskerar framtiden att hinna undan.

Kompetensutveckling sker bland annat genom det dagliga arbetet. Där utvecklas vi per automatik för varje dag som går. Andra former av kompetensutveckling berör studier och kurser, men också praktik. Allt handlar om att våga gå där man aldrig tidigare varit, att utforska nya marker. Genom att göra så utvecklas vi. Blir vi istället bekväma, utan att tänja på gränserna, utvecklas vi heller inget.

Fördelarna med kompetensutveckling är många. Det ligger i sakens natur; utveckling är aldrig något dåligt. Förutom uppenbara fördelar, som att yrkesrollen utvecklas och därigenom organisationen, förhöjer kompetensutveckling dessutom engagemanget. Kompetensutveckling skapar trygghet och kan dessutom sammansvetsa en grupp och på så sätt även organisationen. Kompetensutveckling kan också innebära att en anställd blir mer motiverad eftersom den känner sig betydelsefull.

För en organisation är kompetensutveckling avgörande. Dels måste organisationen utvecklas för att konkurrera och dels innebär kompetensutveckling en starkare organisation. Brist på kompetensutveckling innebär i värsta fall att organisationen slutar rulla och istället samlar mossa. Dessvärre är detta en bortprioriterad fråga, kanske framför allt i mellanstora företag. Chefer tenderar att se kostnader hellre än förlorade kostnader. Det är på många sätt naivt att resonera som så, att det är för dyrt att fortlöpande utbilda sin personal, när det egentligen är för dyrt att inte utbilda sin personal.

Dock är kostnaderna inte det enda hindret för kompetensutveckling. Tid är ett annat hinder, i vissa fall ett ännu större hinder. Den kreative finner dock lösningar som varken är kostnads- eller tidskrävande. Kompetensutveckling kan exempelvis vara något så enkelt som arbetsrotation, där personalen får prova andra arbetsuppgifter. Det är dock inte givet att det är uppskattat av alla, men det utvecklar personalen på flera olika plan – utan en reell kostnad.

kompetensutveckling