Lär dig köra med simulator

Simulator underlättar utbildningen

Piloter har länge använt sig av simulatorer som förberedelse. På senare har det blivit allt vanligare att andra branscher följt deras exempel. För skogsnäringen är denna utveckling av stor vikt och de kan erbjuda både skördar- och skotarsimulatorer. Utvecklingen kryper även allt närmare transportsektorn.

Simulatorerna är kostnadseffektiva och därför viktiga. Den främsta fördelen är möjligen att även en nybörjare kan lära sig att köra utan egentliga förkunskaper. Således handlar det även om riskminimering för både dig själv och medtrafikanter. En simulator kan dock aldrig till fullo ersätta den praktiska körningen, men är ändå ett utomordentligt komplement. Simulatorn spar både tid och pengar eftersom eleverna kommer bättre förberedde till den praktiska körningen. Sedan kan man även se fördelarna ur miljöperspektiv med minskade utsläpp

Lärarna kan med enkelhet se hur mycket tid respektive elev lagt på simulatorn och därifrån följa upp elevernas framsteg. Simulatorn använder sig av modern datorteknik och inbyggda övningar. Eleven sätter sig sedan framför några skärmar med verklighetstrogna pedaler och spakar. Sedan tilldelas eleven uppgifter, eller övningar, han eller hon ska lösa på bästa sätt. Och egentligen är en simulator inte svårare än så. Däremot måste det påpekas ytterligare att simulatorn aldrig kan ersätta praktisk körning eftersom i eleven är under mindre press i simulatorn och därför presterar bättre. Sedan måste föraren få en känsla för sitt fordon, vilket simulatorn inte kan ge på samma sätt.

Den som vill bli yrkesförare bör undersöka möjligheten att träna i simulator till en början. Simulatorn sparar både tid och pengar och kommer troligen bli en naturlig del av utbildningar inom kort. Flera skolor har i omgångar använt simulatorer i utbildningen med goda resultat. Simulatorn kostar naturligtvis att köpa in, men den summan sparas snabbt ihop genom minskade timmar i lastbilarna. I simulatorn får du göra fel, och det är genom våra tillkortakommanden vi lär oss inför framtiden.

simulator